IGHP-TRADING s.r.o.

Rating a informácie o IGHP-TRADING s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre IGHP-TRADING s.r.o. 37720 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 9740. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 98.8765% spoločností je horších ako IGHP-TRADING s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti IGHP-TRADING s.r.o." href="http://ighp-trading.sk-rating.com/">
   <img src="http://ighp-trading.sk-rating.com/ighp-trading.png" width="150" height="25" alt="Rating IGHP-TRADING s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating IGHP-TRADING  s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia